လြဲမွားေနတဲ့ အပ်ိဳစစ္မစစ္ စမ္းသပ္နည္းေတြ- Health Tips

Click here to get this post in PDF

ဧပြီ ၂၃၊ ၂၀၁၉။

ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာလကစတင္ျပီး တစ္ကမာၻလံုးမွာ အမ်ိဴးသမီးေတြကို ေဆးပညာအသံုးျပဳျပီး အပ်ိဳစစ္မစစ္ စစ္ေဆးတဲ့နည္းလမ္းေတြဟာ မွားယြင္းေနလို ့ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါျပီ။
အမ်ိဴးသမီးေတြရဲ့ဂုဏ္သိကၡာနဲ ့လူ ့က်င့္ဝတ္ပိုင္းေတြအရမေလ်ာ္ညီလို ့ကမာၻ့ေဆးပညာအဖြဲ ့အစည္းေတြ ၊ ႏိုင္ငံတကာ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြကအခုလိုရပ္တန္ ့လိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အပ်ိဳစစ္မစစ္ေသြးထြက္တာေတြနဲ ့ မဂၤလာဦးညလို မ်ိဴးမွာ စံနွုန္းသတ္မွတ္တိုင္းတာေတြဟာ မွားယြင္းေနတယ္လို ့ပညာရွင္ေတြက အတိအလင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကအားျဖင့္ေတာ့အမ်ိဴးသမီးတိုငး္ရဲ့လိင္အဂၤါမွာ ေမြးဖြားစဥ္ကတည္းက အပ်ိဳအေမွးပါး ပါဝင္တာရွိသလိုမပါဝင္လာတာေတြလည္းရွိတာကို အေမရီကန္ႏိုင္ငံမွာစစ္တမ္းေကာက္ယူစမ္းသပ္ခဲ့တာကို ေဒါက္တာျမင့္ဦး(ဂ်ီပီ)က ေျပာျပေပးထားပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အပ်ိဳစစ္မစစ္ စမ္းသပ္တဲ့အခါ လြဲမွားေနတဲ့ အယူအဆေတြအေၾကာင္းနဲ ့လိင္ဆက္ဆံရံုနဲ ့အမ်ိဴးသမီးရဲ့ အေမွးပါးေပါက္တာမဟုတ္ဘဲ အျခားအေၾကာင္းအရင္းေတြေၾကာင့္ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အပ်ိဴအေမွးပါးေပါက္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကိုေဒါက္တာျမင့္ဦး(ဂ်ီပီ)ကေျပာျပတင္ဆက္ေပးပါတယ္။
ေဒါက္တာျမင့္ဦး (ဂ်ီပီ)

Subscribe to our channel at https://bit.ly/2CVSP6d
Check out our website: http://www.7daydaily.com/
Connect with us at our social media handles:
Facebook: https://www.facebook.com/7DayOnlineTV/
Twitter: https://twitter.com/7Day_TV